تولدهای حاصل از «آی وی اف»

تولدهای حاصل از «آی وی اف» در ۲ سال گذشته شدت گرفت

تولدهای حاصل از «آی وی اف» در ۲ سال گذشته شدت گرفت افزایش تعداد بچه های حاصل از IVF منعکس کننده افزایش تعداد دوره های IVF صورت گرفته و همچنین افزایش نرخ... ادامه مطلب »