جن

قلعه ایرانی که توسط جن ها ساخته شده است!

قلعه ایرانی که توسط جن ها ساخته شده است! تنگه چاهکوه قشم؛ قلعه‌ای در سواحل جنوبی ایران که به‌ دست جن ساخته شده است قلعه‌جن نام سازند ماسه‌سنگی نزدیک تنگه چاهکوه در... ادامه مطلب »