حاکم

درباره فایل صوتی جلسه آیت الله منتظری با هیات مرگ؛ در گفتگو با احمد منتظری

فایل صوتی جلسه آیت الله منتظری با هیات مرگ؛ در گفتگو با احمد منتظری همزمان با بیست و هشتمین سالگرد اعدام های دسته جمعی تابستان ۱۳۶۷ در ایران، انتشار یک فایل صوتی... ادامه مطلب »