حساب‌های دولتی
معاون سیاسی، امنیتی دادستان انقلاب خراسان رضوی خبر داد شناسایی عامل برداشت‌های غیرقانونی از برخی حساب‌های دولتی در مشهد

معاون سیاسی، امنیتی دادستان انقلاب خراسان رضوی خبر داد شناسایی عامل برداشت‌های غیرقانونی از برخی حساب‌های دولتی در مشهد

معاون سیاسی، امنیتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از شناسایی عامل برداشت‌های غیرقانونی از برخی حساب‌های دولتی در مشهد خبر داد. ادامه مطلب »